ПАКЕТ ДИСКОВИ И ПЛОЧКИ ЗА СОПИРАЧКИ

ПАКЕТ ДИСКОВИ И ПЛОЧКИ ЗА СОПИРАЧКИ

Од 01.07.2017 до 31.07.2017

-10%*

*ПРОМОТИВНА ЦЕНА ЗА ДИСКОВИ И ПЛОЧКИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И РАБОТНА РАКА.

Системот на сопирање е клучен за твојата безбедност, затоа погрижи се за негово правилно функционирање.

Акцијата е во важност за промотивниот период во рамките на целата овластена мрежа на Peugeot во Македонија.