PEUGEOT СЕРВИСНИ УСЛУГИ

5+

Одбери го твојот сервисен пакет со едногодишна гаранција на резервни делови и работна рака во нашите сервисни точки.

Понудата се однесува за возилата постари од 5 години и е во важност до 31.12.2017

ПАКЕТ МАСЛО

ПАКЕТ МАСЛО

ПАКЕТ РЕБРАСТ

ПАКЕТ РЕБРАСТ

ПАКЕТ СОПИРАЧКИ

ПАКЕТ СОПИРАЧКИ

ПАКЕТ ПЛОЧКИ

ПАКЕТ ПЛОЧКИ