СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ

СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ
од 10.2.2021 до 10.3.2021

За правилно функционирање на Вашето возило, во однос на безбедноста, одржување на перформансите и удобноста, од клучно значење е да го следите програмот за сервисирање, со цел безбедно и безгрижно управување со истото. Системот за сопирање е најважниот дел од Вашето возило кој е директно поврзан со Вашата безбедност.

Направете проверка и поправка на истиот во нашите сервисни центри.

*-10% попуст на работна рака и сите делови вклучени во системот за сопирање, вклучувајќи предни и задни плочки, дискови, задни гуртни и глицерин HBF4T Total ½.