АНТИ-АЛЕРГИСКИ ФИЛТЕР ЗА ПОЛЕН

АНТИ-АЛЕРГИСКИ ФИЛТЕР ЗА ПОЛЕН

ЕЛИМИНИРА ПОЛЕН, БАКТЕРИИ, ШТЕТНИ ЧЕСТИЧКИ И НУДИ ЗАШТИТА ЗАЕДНО СО ВИСОКО ЕФИКАСНА фИЛТРАЦИЈА.

АНТИ-Алергиски ФИЛТЕР ЗА ПОЛЕН НА PEUGEOT ГИ ЕЛЕМИНИРА ШТЕТНИТЕ ЧЕСТИЧКИ, ПОМАЛИ ОД МИКРОНИ, ЗА 94%.