ПАКЕТ ЗА СТАКЛОА

ПОПРАВКА НА ОШТЕТЕНО ПРЕДНО ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО

2.800 мкд

ВКЛУЧУВА:
материјал, работна рака + 30 БЕСПЛАТНИ ПРОВЕРКИ

Peugeot професионалците се тука за Вас за сите оштетувања на ветробранското стакло, кои се помали од пречникот на монета од 2 денари и не се во видното поле на возачот. Најпрво се врши проценка и доколку оштетувањето е поправливо, користејќи специјализирана софистицирана опрема, истото ќе биде санирано за помалку од 1 час. Во случај оштетувањето да не може да биде санирано, ќе Ви биде предложена замена на старото ветробранско стакло со ново, но по специјална цена само за Вас.