САНИТАРНА СОСТОЈБА (COVID-19) СООПШТЕНИЕ
СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Потполна грижа

Секое возило има сопствен циклус на одржување определен од страна на производителот во координација со неговите технички карактеристики. Дознајте кои видови на проверки опфаќа сервисирањето на Вашето Peugeot возило.

ОПЕРАЦИЈА ОПИС НА ОПЕРАЦИЈАТА Нулти сервис Сервис А Сервис Ц
ИСПУШТАЊЕ И ПОЛНЕЊЕ • моторно масло
• филтер за гориво
ЗАМЕНА • филтер за масло
• филтер за гориво
• филтер за воздух
ПРОВЕРКА И ДОПОЛНУВАЊЕ • масло во мотор
• масло во менувач
• ниво на течност за ветробранско стакло
• ниво на разладна течност
• ниво на глицерин
• ниво на масло во серво управувач
• ниво на течност во резервоар за UREA
ПРОВЕРКА • светлосна сигнализација
• состојба на стакла и леќи на фарови и штопови
• сирена
• прскалки на ветробранско стакло
• метлички на брисачи
• состојба и затегнатост на клинест каиш
• рачна сопирачка
• состојба на црева и цевки од кочници
• состојба на манжетни и кедери на гепек
• истрошеност на плочки
• предница (јабучици, упорни спони и крај спони)
• амортизери
• истрошеност на задни пневматици
• притисок во пневматици
• издувни гасови
• филтер за полен
• визуелна на цело возило
• свеќички
• состојба на акумулатор