media/servis/remeni/remeni-m.jpg

СЕТ РЕБРЕСТ РЕМЕН

Од 15.4.2020 до 15.6.2020

Промотивна цена, сет ребрест ремен, водна пумпа и работна рака за оваа операција.

Ременот е витален дел за правилно функционирање на моторот. Почитувајте ги препораките на производителот и навремено погрижете се за промена на сетот ребрест ремен. Неговото оштетување може да предизвика несреќа или на вашето возило да направи штета чија поправка би чинела многу.

*Акцијата е во важност за промотивниот период во рамките на целата овластена мрежа на Peugeot во Македонија.