НОВ Rifter

cover.jpg

Завршна обработка

МОТОРИ

6
Сила на моторот (CV)
119
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
5,5
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
33,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
6
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
119
Комбинирана потрошувачка :
5,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
33,5

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Бензин
PureTech 110 BVM6
Сила на моторот (CV) 6
Волумен (cm3) 1199
Број на цилиндари / Распоред 3 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 81 / 110 до 5,500
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 205 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 25 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 6,3
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 5
Комбинирана потрошувачка 5,5
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 119
Капацитет на резервоарот (во литри) 61
Вид на гориво Бензин
5
Сила на моторот (CV)
112
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
34,4
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
5
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
112
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
34,4

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 100 S&S BVM5
Сила на моторот (CV) 5
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 75 / 100 до 3500
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 240 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,8
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 112
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел
7
Сила на моторот (CV)
113
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
32,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
7
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
113
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
32,3

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 130 S&S BVM6
Сила на моторот (CV) 7
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 96 / 130 до 3 750
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 300 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,8
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 113
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел

МОТОРИ

6
Сила на моторот (CV)
119
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
5,5
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
33,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
6
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
119
Комбинирана потрошувачка :
5,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
33,5

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Бензин
PureTech 110 BVM6
Сила на моторот (CV) 6
Волумен (cm3) 1199
Број на цилиндари / Распоред 3 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 81 / 110 до 5,500
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 205 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 25 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 6,3
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 5
Комбинирана потрошувачка 5,5
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 119
Капацитет на резервоарот (во литри) 61
Вид на гориво Бензин
5
Сила на моторот (CV)
112
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
34,4
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
5
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
112
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
34,4

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 100 S&S BVM5
Сила на моторот (CV) 5
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 75 / 100 до 3500
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 240 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,8
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 112
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел
7
Сила на моторот (CV)
113
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
32,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
7
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
113
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
32,3

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 130 S&S BVM6
Сила на моторот (CV) 7
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 96 / 130 до 3 750
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 300 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,8
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 113
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел
7
Сила на моторот (CV)
113
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
32,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
7
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
113
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
32,5

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 130 S&S EAT8
Сила на моторот (CV) 7
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 96 / 130 до 3 750
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 300 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,6
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4,1
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 113
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел

МОТОРИ

6
Сила на моторот (CV)
119
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
5,5
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
33,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
6
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
119
Комбинирана потрошувачка :
5,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
33,5

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Бензин
PureTech 110 BVM6
Сила на моторот (CV) 6
Волумен (cm3) 1199
Број на цилиндари / Распоред 3 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 81 / 110 до 5,500
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 205 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 25 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 6,3
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 5
Комбинирана потрошувачка 5,5
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 119
Капацитет на резервоарот (во литри) 61
Вид на гориво Бензин
5
Сила на моторот (CV)
112
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
34,4
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
5
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
112
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
34,4

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 100 S&S BVM5
Сила на моторот (CV) 5
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 75 / 100 до 3500
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 240 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,8
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 112
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел
7
Сила на моторот (CV)
113
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
32,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
7
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
113
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
32,3

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 130 S&S BVM6
Сила на моторот (CV) 7
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 96 / 130 до 3 750
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 300 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,8
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 113
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел
7
Сила на моторот (CV)
113
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km
BlueHDi 130 S&S
4,3
Комбинирана потрошувачка
4,403
Должина (m)
32,5
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач
Сила на моторот (CV) :
7
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km :
113
Комбинирана потрошувачка :
4,3
Забрзување 0-1000 m (во секунди), само со возач :
32,5

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ ПОДАТОЦИ

Мотор
Дизел
BlueHDi 130 S&S EAT8
Сила на моторот (CV) 7
Волумен (cm3) 1499
Број на цилиндари / Распоред 4 во линиjа
Број на вентили по цилиндер 4
Максимална силна во kW: стандард CEE / ks CEE (o/min) 96 / 130 до 3 750
Максимален вртежен момент (Nm) стандард CEE (o/min) 300 до 1750
Норма за намалување на штетните издувни гасови EURO 6
Вид на вбризгување Директно
Интервал за одржување 30 000 km или 1 година

Потрошувачка

Потрошувачка
Потрошувачка во град (l/100km) 4,6
Потрошувачка на отворен пат (l/100km) 4,1
Комбинирана потрошувачка 4,3
Емисија на СО2 (комбинирана потрошувачка) - g/km 113
Капацитет на резервоарот (во литри) 50
Вид на гориво Дизел

Димензии

Надворешни димензии
Должина (m) 4,403
Ширна со отворени/склопени ретровизори (m) 2,107 / 1,921
Висина (m) 1,878
Клиренс (m) 0,174 до 0,176
Меѓуоскино растојание (m) 2,785
Преден препуст (m) 0,892
Заден препуст (m) 0,726
Радиус на маневрирање (m) 5,42
Внатрешни димензии
Број на седишта 5
Ширина во висина на лакти напред/позади (m) 1,508 / 1,509
Минимален капацитет на багажникот (L VDA) 775
Максимален капацитет на багажникот (L VDA) 3000
Максимална должина на багажникот (m) 1,000
Корисна висина под преграда 0,590
Капацитет на багажникот во висина на потпирачот за грб (L VDA) 1,414
Капацитет на багажникот до кровот (L VDA) 1,355